Таржимашунослик назарияси ва амалиёти кафедраси

  Кафедра мудири

Педогогика фанлар номзоди доцент

Нормуратова Валентина Ивановна

 

  Кафедра доцент

Қамбаров Носир Мансурович

  Кафедра катта ўқитувчиси

Курбаназарова Гулноза Пирназаровна

  Кафедра катта ўқитувчиси

Халилова Гузал Абдупаттоховна

  Кафедра катта ўқитувчиси

Рашидова Азиза Фарходовна

  Кафедра катта ўқитувчиси

Инамова Дилфуза Эргашевна

  Кафедра катта ўқитувчиси

Султанова Саида Нуриддиновна

  Кафедра ўқитувчиси

Рихсиева Лола Азимжановна

  Кафедра ўқитувчиси

Курбанова Дилафруз Шухратовна

  Кафедра ўқитувчиси

Гуламова Наргиза Абдукадировна

  Кафедра ўқитувчиси

Тухтахужаева Мадина Улуғбек қизи

  Кафедра ўқитувчиси

Султонов Феруз Исматович

  Кафедра ўқитувчиси

Зиёдуллаев Жамшид Азамат ўғли

  Кафедра ўқитувчиси

Еолян Виктория Юрьевна

  Кафедра ўқитувчиси

Абдумаликов Фазлиддин Бахтиёр ўғли

  Кафедра ўқитувчиси

Мусаева Азиза Абдукадировна

  Кафедра ўқитувчиси

Шухратова Гулноза Шухрат қизи